تکمیل سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

تکمیل: سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار اجتماعی امنیت خبر رسان تلگرام های ایرانی را تأیید نمی کنیم / وزير ارتباطات

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات تاکید کرد: امنیت خبر رسان تلگرام های ایرانی را تأیید نمی کنیم.

امنیت خبر رسان تلگرام های ایرانی را تأیید نمی کنیم / وزير ارتباطات

وزير ارتباطات: امنیت خبر رسان تلگرام های ایرانی را تأیید نمی کنیم

عبارات مهم : امنیت

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات تاکید کرد: امنیت خبر رسان تلگرام های ایرانی را تأیید نمی کنیم.

به گزارش ایرنا، آذری جهرمی گفت: از هات گرام و خبر رسان تلگرام طلایی حمایت و یا کمک نکرده ایم. در دی ماه سال گذشته این مسئله را پیگری کردیم و راجع به حریم شخصی افراد به آنها تذکر داده ایم و رعایت کرده اند.

امنیت خبر رسان تلگرام های ایرانی را تأیید نمی کنیم / وزير ارتباطات

وزیر ادامه داد: ما تصمیم گیر راجع به فیلترینگ هات گرام و خبر رسان تلگرام طلایی نیستیم.

بر اساس گفته های وزیر ارتباطات باید در استفاده از این خبر رسان ها دقت کرد. یعنی راجع به امنیت آنها هنوز گزارش مستندی در دست نیست.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات تاکید کرد: امنیت خبر رسان تلگرام های ایرانی را تأیید نمی کنیم.

واژه های کلیدی: امنیت | تلگرام | ایرانی | فیلترینگ | وزیر ارتباطات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz