تکمیل سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

تکمیل: سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اگر فساد را ریشه کن نکنیم فساد ریشه ما را خواهد کند / آشنا

مشاور رییس‌جمهور در تصویر العمل به استیضاح وزیر کار نوشت: ای کاش ربیعی خاطرات خود را از دوره 5 ساله منتشر کند. احتمالا نام آن کتاب” زنده باد فساد2″نخواهد بود

اگر فساد را ریشه کن نکنیم فساد ریشه ما را خواهد کند / آشنا

آشنا: اگر فساد را ریشه کن نکنیم فساد ریشه ما را خواهد کند

عبارات مهم : استیضاح

مشاور رییس جمهور در تصویر العمل به استیضاح وزیر کار نوشت: ای کاش ربیعی خاطرات خود را از دوره 5 ساله منتشر کند. احتمالا نام آن کتاب” زنده باد فساد2″نخواهد بود

به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا راجع به استیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی نوشت: «استیضاح تمام شد ولی ابهامات باقی ماند.سوالات بعضی نمایندگان از وزیر پاسخ داده شد ولی سوالات وزیر از بعضی نمایندگان بی پاسخ ماند.ای کاش ربیعی خاطرات خود را از دوره 5 ساله منتشر کند. احتمالا نام آن کتاب” زنده باد فساد2″نخواهد بود.اگر فساد را ریشه کن نکنیم فساد ریشه ما را خواهد کند.»

اگر فساد را ریشه کن نکنیم فساد ریشه ما را خواهد کند / آشنا

واژه های کلیدی: استیضاح | علی ربیعی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz