تکمیل سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

تکمیل: سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی يك بانو را به عنوان معاونم گزینش مي‌كنم / وزير كشور

در روزي كه حسن روحاني براي دفاع از وزيران پيشنهادي كابينه دوازدهم راهي بهارستان شد، از خواست خود براي گزینش سه وزير زن گفت؛ خواستي كه در نهايت هم عملي نشد، در

يك بانو را به عنوان معاونم گزینش مي‌كنم / وزير كشور

وزير كشور : يك بانو را به عنوان معاونم گزینش مي كنم

عبارات مهم : سياست

در روزي كه حسن روحاني براي دفاع از وزيران پيشنهادي كابينه دوازدهم راهي بهارستان شد، از خواست خود براي گزینش سه وزير زن گفت؛ خواستي كه در نهايت هم عملي نشد، در واقع هماني بود كه در قالب انتظارات مردم و نيمي از جمعيت كشور در وقت برگزاري انتخابات مطرح و بعد از پيروزي حسن روحاني به مطالبه اي اصلي تبديل شده است بود.

يك بانو را به عنوان معاونم گزینش مي‌كنم / وزير كشور

اگرچه هربار براي تحقق اين مطالبات، وعده ها سرداده شد و هر بار خبر از رايزني مولاوردي براي ارايه ليستي از زنان توانمند به حسن روحاني رسيد، ولی در آخر به توصيه نامه اي ختم شد كه روحاني آن را نه تنها در جلسه هيات دولت، بلكه در صحن علني مجلس هم عنوان كند. در سه شنبه اي كه رييس جمهور منتخب پشت تريبون مجلس قرار داده شد و آنجا كه نوبت به دفاع از رحماني فضلي، وزير پيشنهادي كشور رسيد، از خواسته هايي گفت كه پيش از اين بين او و وزير كشورش رد و بدل شد، خواسته هايي كه البته نه تنها مشمول بر حال «زنان» مي شد بلكه اقوام و اهل سنت را نيز در بر مي گرفت.

روحاني در نطقش گفت: «از رحماني فضلي خواسته ام براي تقويت و انسجام ملي در سطح ملي در بخش هاي متفاوت از «زنان» و «اهل سنت» استفاده كنند. براي ما شيعه و سني، بلوچ و كرد فرقي ندارد. ما انتظار داريم بستر براي نقش آفريني زنان، توسعه مناطق مرزي مبارزه با قاچاق كالا، مبارزه با خشونت وافراطي گري و امثال آن فراهم شود». با اين توصيه رسمي كه حسن روحاني خطاب به وزير كشور داشت، مي شد انتظار تقويت جايگاه زنان در اين وزارتخانه را داشت؛ انتظاري كه رحماني فضلي در پاسخ به آن تاكيد مي كند كه حتما يك بانو را به عنوان معاونم گزینش خواهم كرد.

در روزي كه حسن روحاني براي دفاع از وزيران پيشنهادي كابينه دوازدهم راهي بهارستان شد، از خواست خود براي گزینش سه وزير زن گفت؛ خواستي كه در نهايت هم عملي نشد، در

راي به من، تاييد سياست داخلي دولت تدبير و اميد بود

از رحماني فضلي، گزينه وزارت كشوري كه برخي صورت هاي سياسي نسبت به معرفي دوباره اش از سوي حسن روحاني، انتقاداتي را مطرح كرده بودند ولی در نهايت با راي بالايي، اقامتش در ساختمان فاطمي تمديد شد، در خصوص اعتماد مجدد بهارستاني ها پرسيديم. او البته با اين عنوان كه آن مباحث شايعه بود، پاسخگوي سوالاتي در مورد کارها آتي خود در وزارت كشور شد. رحماني فضلي در گفت وگو با «اعتماد» و در واكنش به اين پرسش كه «اصلاح طلبان مجلس يك بار ديگر به شما اعتماد كرده اند»، عنوان كرد «همه مجلسيان به من اعتماد كردند» و در ادامه از اقداماتي كه در وزارتخانه تحت تصدي خود براي پاسخ به اين اعتماد انجام خواهد داد، اين گونه ياد كرد: «مجلس به بنده اعتماد كرد.

همه فراكسيون هاي مجلس تصميم گرفتند كه به بنده راي دهند. به نظر من اين نشان دهنده تاييد سياست داخلي دولت تدبير و اميد بوده است». او در ادامه گفت: «در واقع نمايندگان ٤ سال عملكرد وزارت كشور را به عنوان محوري ترين دستگاه حاكميتي در حوزه سياست داخلي، مورد بررسي قرار دادند و بر سياست هاي دكتر روحاني، رييس جمهوري مهر تاييد زدند. البته در اين جلسات و از سوي نمايندگان مباحث و مباحث و پيشنهاداتي هم به بنده ارايه شده است كه حتما آن را در دستور كار قرار مي دهم.»

يك بانو را به عنوان معاونم گزینش مي‌كنم / وزير كشور

وي به تعاملاتي كه در آينده با مجلسيان خواهد داشت اشاره كرد و گفت: «از نمايندگان تشكر مي كنم؛ حتما تعاملات مان را با مجلس بيشتر تقويت مي كنيم و حتما هم از نظرات آنها در حوزه هاي متفاوت بيشتر استفاده مي كنيم.» رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور به اين هماهنگي ها و تعاملات زياد نيازمند هست، عنوان كرد: «به اين دليل كه ما تا آخرين سطوح جغرافيايي كشور كه روستاها هستند با نمايندگان و مردم ارتباط داريم، بايد تعاملات بيشتري داشته باشيم كه اميدوارم كه خداوند اين ظرفيت و قابليت را در من ايجاد كند تا بتوانم جوابگوي دوستی نمايندگان باشم.»

١٥١ بانو را به كار گرفته ايم

وزير كشور در ادامه و در پاسخ به اين پرسش كه رييس جمهوري در دفاع از شما و در صحن علني مجلس بر بهره مندي از نيروي زنان، اقوام و اهل سنت در وزارت كشور تاكيد كرده اند، اكنون با شروع به كار خود در اين وزارتخانه چه برنامه اي براي تحقق خواسته هاي او داريد، گفت: «ما بيشترين تعداد بانوان را يعني چيزي حدود ١٥١ نفر را در دوره قبل به كار گرفته ايم. از معاونين استانداري گرفته تا فرمانداري ها و بخشداري ها و معاونين آنها. در خصوص اقوام هم كه ديگر سفارش آقاي روحاني بوده هست. از توانمندي هاي ١٣١ نفر در حوزه هاي متفاوت كه آن هم باز در رده هاي معاونين استاندار، بخشدار و فرماندار هستند، بهره برده ايم.»

در روزي كه حسن روحاني براي دفاع از وزيران پيشنهادي كابينه دوازدهم راهي بهارستان شد، از خواست خود براي گزینش سه وزير زن گفت؛ خواستي كه در نهايت هم عملي نشد، در

وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون ظرفيت ها و قابليت هاي بيشتري در اين ٤ سال و در مسير كار و عمل ايجاد شده است هست، ابراز اميدواري كرد كه ان شاءالله با توصيه اي كه رييس جمهوري داشته اند از ظرفيت ها و قابليت هاي اين افراد بيشتر استفاده كنيم. وي در پايان تاكيد كرد: يك معاون زن براي خودم تعيين خواهم كرد.

انتصاب معاون زن از سياست هاي ابلاغي رييس جمهوري است

يك بانو را به عنوان معاونم گزینش مي‌كنم / وزير كشور

اما در ميان اعضاي كابينه، معصومه ابتكار هم از اجرايي شدن توصيه رييس جمهوري براي به كارگيري زنان در حوزه هاي متفاوت گفت. معاون امور زنان و خانواده در گفت وگو با «اعتماد» عنوان كرد: در مورد حضور زنان در مسووليت هاي اجرايي، رييس جمهوري خوشبختانه سياست جدي اي را اعلام كردند كه در دولت دوازدهم حتما بايد در سطح معاونت در وزارتخانه ها، بانوان حضور داشته باشند. بنابراين انتصاب معاون زن و به احتمال خيلي زياد بحث حضور جوانان در اين سمت، از سياست هاي ابلاغ شده است هست. وي تاكيد كرد: طبق اين سياست ها ٣٠ درصد پست هاي مديريتي دستگاه ها به آنان تخصیص داده شده است خواهد يافت.

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: سياست | اعتماد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz