تکمیل سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

تکمیل: سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی توانایی جذب دی اکسید کربن به وسیله جنگل ها محدود است

گروهی از محققان دریافتند توانایی جذب دی اکسید کربن به وسیله جنگل ها در 60 سال آینده فقط 22 درصد است. 

توانایی جذب دی اکسید کربن به وسیله جنگل ها محدود است

توانایی جذب دی اکسید کربن به وسیله جنگل ها محدود است

عبارات مهم : محققان

گروهی از محققان دریافتند توانایی جذب دی اکسید کربن به وسیله جنگل ها در 60 سال آینده فقط 22 درصد هست.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، درختان در هنگام رشد مقادیری از دی اکسید کربن اتمسفر را جذب کرده و درون خود ذخیره می کنند و به همین علت جنگل ها تاثیر بسیار مهمی بر تغییرات آب و هوایی زمین دارند.

در حال حاضر امید زیادی به جذب دی اکسید کربن تولید شده است به وسیله جنگل ها وجود دارد، ولی توانایی جنگل ها در جذب این ماده محدود هست. بر اساس تحقیقات اخیر، 78 درصد از ظرفیت جنگل های شمال آمریکا جهت جذب دی اکسید کربن پر شده است است و فقط 22 درصد از ظرفیت آن ها باقی مانده است.

توانایی جذب دی اکسید کربن به وسیله جنگل ها محدود است

محققان پیش از این به منظور تخمین ظرفیت جذب دی اکسید کربن به وسیله جنگل ها از شبیه سازی های کامپیوتری استفاده کرده اند، ولی در این تحقیقات محققان در سراسر منطقه آمریکای شمالی و کانادا اقدام به اندازه گیری میدانی کرده اند.

در جریان این کار اطلاعات 140 هزار اصله درخت را که در دو پروژه تحقیقاتی Forest Inventory and Analysis و Canada Permanent Sample Plots در آمریکا و کانادا گردآوری شده است هست، تجزیه و تحلیل کرده و از آن جهت مستندسازی رشد جنگل ها در گذشته و آینده نگری آن در آینده استفاده کردند. در این ارزیابی ها تغییرات آب و هوایی و بازسازی طبیعی جنگل ها به عنوان دو عامل موثر بر رشد آن ها مورد توجه قرار گرفت.

گروهی از محققان دریافتند توانایی جذب دی اکسید کربن به وسیله جنگل ها در 60 سال آینده فقط 22 درصد است. 

در این تحقیقات مشخص شد تغییرات آب و هوایی توانایی بازسازی جنگل ها را تحت تاثیر قرار می دهد و مهم تر این که رشد کلی جنگل ها محدود هست. نتیجه های این تحقیقات در عالی ترین شرایط ممکن جهت رشد جنگل ها آینده نگری شده است است.

اما در واقعیت وقایع طبیعی و انسانی متفاوت از جمله قطع درختان جهت توسعه کشاورزی و آتش سوزی، در رشد جنگل ها اختلال ایجاد می کند و این اختلال موجب کم کردن توده زیستی و در نهایت کم کردن ظرفیت جنگل ها می شود.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications انتشار یافته است.

توانایی جذب دی اکسید کربن به وسیله جنگل ها محدود است

واژه های کلیدی: محققان | تحقیقات | سال آینده | دی اکسید کربن | تغییرات آب و هوایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz