تکمیل سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

تکمیل: سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز وب‌گردی جعاله چیست؟

جُعاله قراردای است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در برابر انجام عمل معین به وسیله عامل باید به آن مُزد پرداخت کند.

جعاله چیست؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، جعاله، عقدی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما درمقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) به وسیله عامل، ملزم به پرداخت مبلغ یا اجرت معلوم می‌شود.

به‌طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد «عامل» یا پیمانکار می‌گویند همچنین عقد جعاله از جمله تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت اعتباری است که در سیستم بانکداری کشور عزیزمان ایران جهت گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به مشتریان اعطا می‌شود و عنوان آن باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.

جعاله چیست؟

جعاله در سیستم بانکداری کشور عزیزمان ایران به منظور ایجاد تسهیلات مورد نیاز جهت گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی بانک‌ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری استفاده شود.

شورای پول و اعتبار کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۶۳، دستورالعمل اجرایی جعاله را به تصویب رساند و بعد از آن جعاله در نظام بانکی کشور عزیزمان ایران مورد استفاده قرار گرفت.

جُعاله قراردای است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در برابر انجام عمل معین به وسیله عامل باید به آن مُزد پرداخت کند.

هم‌اکنون خرید و فروش سهام، گشایش اعتبارات اسنادی، تعمیر و احداث راه و ساختمان و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌تواند در قالب جعاله در بانک‌ها انجام شود.

در نخستین مادّه این دستورالعمل، از جعاله به عنوان قرارداد نام برده شده است است که نشان می‌دهد این جعاله در نظام بانکداری تنها به شکل جعاله خاص منعقد می‌شود.

در این جعاله، بانکِ طرفِ قرارداد، عامل است و انجام دادن کار مذکور در قرارداد را تعهد می‌کند و جاعل، جُعل قرارداد را طی اقساطی به بانک می‌پردازد.

جعاله چیست؟

برطبق مادّه چهارم، بانک این اختیار را دارد که انجام دادن قسمتی از کار را با عنوان «جعاله ثانوی»، یا هر عنوان دیگر، به کسی دیگر واگذار کند، از جمله به طرف عقد در قرارداد نخست.

به موجب این مادّه، بانک نمی‌تواند انجام دادن تمامِ کارِ مورد جعاله را به دیگری واگذار کند، لیکن این کار با ماهیت جعاله اول منافات دارد.

جُعاله قراردای است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در برابر انجام عمل معین به وسیله عامل باید به آن مُزد پرداخت کند.

همچنین بستن معامله صوری جعاله با بانک، مثلاً جهت تعمیر ساختمان و سرمایه‌گذاری پول دریافتی در جایی دیگر (مثلاً در یک عمل تجاری)، ممنوع و موجب بطلان جعاله می‌گردد.

در این میان، بانک حق دارد علاوه بر استرداد جُعل، اجرت‌المثل کارهایی را که انجام داده هست، بگیرد.

جعاله چیست؟

بر طبق ماده ۷۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها اجازه دارند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را، به عنوان پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت، با رعایت ضوابط مقرر از سوی شورای پول و اعتبار، دریافت کنند یا بپردازند.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: بازرگانی | ساختمان | استفاده | قرارداد | سیستم | تعمیر | ایران | اعتبار

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz