تکمیل سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

تکمیل: سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

انتخابات در کشور عزیزمان ایران غیرحزبی است, راه‌حل/ فقط سیاست داخلی است ،

در جامعه‌ای که نسبت به احکام صادره آن تشکیک می‌شود و کسی نیز قادر به توجیه و اقناع افکار عمومی نیست و در نهایت هیچ پرونده مهمی در کشور مختومه نمی‌شود..

ادامه مطلب

تعیین ۹ وزیر تازه و ابقای ۳ وزیر زن ، کابینه تازه اردن سوگند یاد کرد

اصلاحات در کابینه اردن با نشانه کم کردن خشم عمومی از اوضاع اقتصادی انجام شد و ۹ وزیر تازه در حضور پادشاه این کشور مراسم تحلیف به جا آوردند، این تغییرات..

ادامه مطلب

تنگدستی شاغلان فقر سالمندان

از سال ٨٤ به بعد حداقل دستمزد به پایین‌تر از خط فقر سقوط کرد هرم سنی فقرا به سمت میانسالی رفته و تحرک طبقاتی و درآمدی کم کردن پیدا کرده است  تن..

ادامه مطلب